สมสิบ MASTER CUP เฟ้นหา มือ1ขึ้นแท่น
ร่วมชิงรางวัลกว่า 150,000 คูปอง

ระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียน
จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบ 25 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
1.แข่งขันเพื่อเป็นอันดับ1 ของการแข่งขันเกมไพ่สมสิบ
2.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเล่น สมสิบ MASTER CUP โดยใช้ 1,000 คูปองลงทะเบียนแล้ว 5 ท่าน

(สามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะมีผู้สมัครครบ 25 ท่าน)
3.แบ่งผู้เล่นเป็น 5 สนาม โดยมีสนามละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
4.ในการแข่งแต่ละสนามจะหาผู้ชนะ
มียอดคูปองรวมเป็นอันดับ 1 จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โดยผู้ชนะอันดับ1 ในแต่ละสนามจะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
5.ตัวแทนอันดับ 1 จากทั้ง5 สนาม เข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศ
โดยผู้ชนะอันดับ1 ในรอบชิงชนะเลิศ
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

(วันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1.ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนสมัครแข่งขัน (คลิกลงทะเบียน) ก่อนเรี่มการแข่งขัน
หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบ 25 ท่าน เท่านั้น
2.กรณีหลุดออกจากห้อง หรือไม่ตอบสนองในการแข่งขัน
จะมีเวลาในระบบเกม ให้เวลา 60 วินาที
หากไม่กลับเข้าแข่งหรือดำเนินการเล่นต่อ จะถูกบังคับออกห้องและนับเป็นแพ้
ส่วนผู้เล่นในรอบนั้นจะทำการแข่งรอบนั้นใหม่เช่น แข่งขันในเกมทึ่ 2
แล้วมีคนออกจากเกมขณะแข่ง จะเริ่มแข่งใหม่อีกครั้ง นับเป็นการแข่งเกมที่ 2

4.เมื่อจบการแข่งขันแล้ว อันดับสูงสุดมีผลคะแนนเท่ากัน
จะให้เฉพาะผู้ที่คะแนนเท่ากันเข้าแข่งขันหาผู้ชนะอีก1เกม

5.คูปองในเกมที่กำหนดใช้ในการแข่งขัน
จะเป็นคูปองพิเศษจากทีมงาน ที่ใช้ได้เฉพาะในการแข่งขันเท่านั้น
ไม่สามารถนำออกไปเล่นเกม ส่งของขวัญ
หรือกระทำการใดๆอย่างอื่นนอกจากการแข่งขั้นเท่านั้น
(การแข่งขันทีมงานจะทำการถ่ายทอดสดผ่านห้องไลฟ์สดให้ชมทุกรอบ)

6.ในวันแข่งขัน ขอให้ผู้ร่วมแข่งขัน
จัดเตรียมและตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เนตให้พร้อม
หากมีปัญหาหลุด ค้าง หรือ สัญญาณอินเตอร์เนตขาดหาย
รวมถึงปัญหาอื่นๆทีทำให้ไม่สามารถแข่งต่อได้ในช่วงเวลากล่าวทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการตัดสิทธิ์การแข่งขันและนับผลเป็นแพ้ไปในการแข่งรอบนั้นๆ

7.หากมีผู้เล่นลงทะเบียนไม่ครบ 25 ท่าน
จะทำการคืนคูปองที่ใช้ลงทะเบียนกับผู้เล่นที่ทำการลงทะเบียนมาแล้วทั้งหมด

รางวัลกิจกรรม
ผู้ชนะอันดับที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ รับรางวัล 100,000 คูปอง
คะแนนอันดับที่ 1 รอบแชมป์สนามรับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 150,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้