อันดับ วีเจที่ได้รับ
" คะแนนสะสม "
มากที่สุด


64583880
เฮงๆปังๆๆ🙏🙏🙏

80787553
𝕮𝖆𝖓༄pijit

63725558
Babymuay
MEgg Bonus Champion
วีเจที่รับของขวัญ MEggLock มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
29 เม.ย. 65 (00.01น.) – 28 พ.ค. 65 (22.00น.)

Gift Points


MEggLock
7,900 Coupon

7,900 Points
1. วีเจ Global ที่ได้รับคะแนนของขวัญสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
**คะแนนของขวัญ 1 คูปอง = 1 คะแนน**
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม ยิ่งมียอดส่งของขวัญมาจะยิ่งได้โบนัสมาก
3. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดคะแนนของขวัญสะสม 200,000 คะแนนขึ้นไป
ภายในช่วงเวลากิจกรรม

★วีเจและยูสเซอร์สามารถใช้เหรียญ Winwin Coin 50 เหรียญ
แลกสิทธิ์คะแนน x2 กิจกรรมนี้ได้★(คะแนนจะ X2 หลังจากที่กดแลกสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

รางวัล VJ โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 2 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 5 วัน

อันดับ 3 - 5 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 3 วัน

อันดับ 6 - 10 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock

รางวัล User โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Grand Crown 5 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Grand Crown 3 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
หมายเหตุ
- คะแนน *2 จะได้รับหลังจากอัพเดทเวลากิจกรรมต้น ชม.
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญา Global เท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฎ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Grand Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะนับคะแนนกิจกรรมที่ได้รับของขวัญจาก
ยูสเซอร์ที่เติมเงินมากกว่า 100 บาทขึ้นไป
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลคูปองให้ภายใน 7-10 วันทำการหลังจบกิจกรรม
สามารถตรวจสอบรางวัลคูปองกิจกรรมได้ที่ My Diary
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ "VJ ที่ได้รับ คะแนนสะสม " มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 28 พ.ค. 65 เวลา 22.00 น.

อันดับ VJ โบนัสแชมป์เปี้ยน หมายเหตุ

64583880
เฮงๆปังๆๆ🙏🙏🙏
263,885 คูปอง
2
80787553
𝕮𝖆𝖓༄pijit
113,093 คูปอง
3
63725558
Babymuay
67,856 คูปอง
4
66682153
เสียบแน่นๆ
60,316 คูปอง
5
62475307
Ⓙ❹Ⓟมาค่ะcome
56,546 คูปอง
6
60383288
[GG]อ้อศรี😽💋
52,777 คูปอง
7
56511496
ล่อเด้กมันห้าว
49,007 คูปอง
8
87048797
༄𝟔𝟔𝟔༄party
45,237 คูปอง
9
88981052
AG😍น้ออุ๋งอิ๋ว
30,158 คูปอง
10
56631024
BIANCA
15,079 คูปอง
11
82067272
mvjน้องแก้มบุ๋ม
12
80352763
💦LILY🤤🤤
13
53336885
......
14
83899558
[69]gingthong
15
87790052
AG🍨เจ้าหมู🐰
16
62838264
[69]มันม่วง🍠🍠
17
87509266
LuLi-Ami💦
18
83955605
𝕮𝖆𝖓༄᭄Ghea💦
19
83783043
(Diana)barbara4
20
81235252
AG🍧Lookmooei
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/05/2022 22:05

อันดับ User ที่มี คะแนนสะสมมากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 589131XX

2 892382XX

3 629513XX

4 606684XX

5 871804XX

6 879001XX

7 837168XX

8 519189XX

9 653882XX

10 699567XX

11 637276XX

12 897740XX

13 528396XX

14 871329XX

15 877153XX

16 867593XX

17 600763XX

18 538911XX

19 837319XX

20 305527XX

คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/05/2022 22:05

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 5 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 3 วัน

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Grand Crown

= ลงทะเบียน Winwincoin ได้รับสิทธิคะแนน x2
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้