ระบบใหม่ Debit Winwin Coin
มาแล้วๆ ระบบแลกเปลี่ยนคูปองจาก Mlive มาเป็นเหรียญ THC ง่ายๆ ไม่กี่คลิก
ใน Winwin Coin หักค่าธรรมเนียม 60%
มาดูรายละเอียดกันเลย
เริ่มต้นเข้าใช้งาน Debit Winwin Coin
1. ใน ‘Diary’ เข้าเมนู Debit Winwin Coinวิธีแลกเปลี่ยนคูปองเป็นเหรียญ THC
ที่หน้า “Debit Winwin Coin” กรอกจำนวนคูปองที่ต้องการแลก
(ทำการแลกเปลี่ยนได้ 1 ครั้งต่อวัน)
1. กรอกจำนวนคูปองที่ต้องการแลก
(ยอดกำหนดแลกเปลี่ยนต่อครั้ง 10,000 - 1,000,000 Coupons)
2. หักค่าธรรมเนียม 60%
3. ยอดคูปองคำนวน จำนวนเหรียญ THC
4. จำนวนเหรียญ THC ที่จะได้รับ
5. กรอกเลขตามในกรอบด้านขวา
6. กดที่ ‘ยืนยัน’ เพื่อไปหน้าเช็คข้อมูล7. กดที่ ‘ตกลง’ เพื่อแลกเปลี่ยน8. กดที่ ‘OK’ เพื่อปิดแจ้งเตือนเช็คข้อมูลเหรียญ THC ได้ที่ Winwin Coinหากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อเพจ
MLife หรือ MLiveFanClub หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งปัญหาค่ะ
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.