ระบบใหม่ Coin Bank เริ่มเทรดเลย!
มาแล้วๆ ระบบเทรดเหรียญ Winwin Coin เป็น
USDC และ THC ง่ายๆ ไม่กี่คลิก มาดูรายละเอียดกันเลย
เริ่มต้นเข้าใช้งาน Coin Bank
1. ใน ‘Winwin Coin’ เข้าเมนู ‘เงินของฉัน’ ที่ด้านซ้ายมือ
2. ที่หน้า ‘เงินของฉัน’ จะแสดงจำนวนสินทรัพย์ที่มีทั้งหมดWinwin Coin / USDC / THC
จำนวนยอดที่สามารถใช้งานได้ และกำลังถูกใช้งานอยู่ในออเดอร์ทั้งหมดที่สร้างเอาไว้3. เริ่มเทรดได้โดยกดที่ ‘เทรด WIN/USDC’ หรือ ‘เทรด WIN/THC’วิธีซื้อเหรียญ
1.ที่หน้า ‘Coin Bank’ เลือกคำสั่งซื้อ ‘BUY’
a. ใส่จำนวนเงินต่อ 1 WIN ที่ซื้อ (ขั้นต่ำ 0.1)
b. ใส่จำนวน WIN ที่ต้องการซื้อทั้งหมด (ขั้นต่ำ 10 WIN)
c. กดปุ่ม ‘Buy Coins’ เพื่อเทรดd. กดปุ่ม ‘ok’ ยืนยันสร้างรายการซื้อ2.เลือกซื้อจาก Live Trading - ‘SELL’
a. กดที่รายการที่ต้องการซื้อ
b. แสดงรายละเอียดรายการที่จะซื้อ
c. กดที่ ‘Buy Coins’ เพื่อเทรดd. กดปุ่ม ‘ok’ ยืนยันการซื้อ3.ธุรกรรมของคุณจะแสดงที่ ‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’ และ ‘ประวัติการทำรายการของฉัน’
‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’ จะแสดงต่อเมื่อทำการตั้งรับซื้อ หรือขาย
เมื่อมีการจับคู่สำเร็จรายการตั้งรับซื้อ หรือขายจะหายไปจาก ‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’
และไปแสดงที่ ‘ประวัติการทำรายการของฉัน’ แทน

วิธีขายเหรียญ *(Fee 10%)
1.ที่หน้า ‘Coin Bank’ เลือกคำสั่งขาย ‘SELL’
a. ใส่จำนวนเงินต่อ 1 WIN ที่ขาย (ขั้นต่ำ 0.1)
b. ใส่จำนวน WIN ที่ต้องการขายทั้งหมด (ขั้นต่ำ 10 WIN)
c. กดปุ่ม Sell Coins’ เพื่อเทรดd. กดปุ่ม ‘ok’ ยืนยันสร้างรายการขาย2.เลือกขายจาก Live Trading - ‘BUY’
a. กดที่รายการที่ต้องการขาย
b. แสดงรายละเอียดรายการที่จะขาย
c. กดที่ ‘Sell Coins’ เพื่อเทรดd. กดปุ่ม ‘ok’ ยืนยันการขาย3.ธุรกรรมของคุณจะแสดงที่ ‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’ และ ‘ประวัติการทำรายการของฉัน’
‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’ จะแสดงต่อเมื่อทำการตั้งรับซื้อ หรือขายเมื่อมีการจับคู่สำเร็จรายการตั้งรับซื้อ หรือขายจะหายไปจาก ‘รายการที่เปิดไว้ของฉัน’
และไปแสดงที่ ‘ประวัติการทำรายการของฉัน’ แทน*(Fee10%) ทุกรายการขายจะมีค่าธรรมเนียม 10%
เช่นรายการขาย 10 WIN = 10 USDC
ผู้ขายจะได้รับ 10*(-10%) = 9 USDC
ผู้ซื้อจะได้รับ 10 WIN

หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อเพจ
MLife หรือ MLiveFanClub หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งปัญหาค่ะ
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia