อันดับ วีเจที่ได้รับ
" คะแนนสะสม "
มากที่สุด


80787553
pijit 💦💦

64583880
ชุ่มฉ่ำ

66682153
ลับๆล่อๆ
MEgg Bonus Champion
วีเจที่รับของขวัญ MEggLock มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
29 มี.ค. 65 (00.01น.) – 28 เม.ย. 65 (22.00น.)

Gift Points


MEggLock
7,900 Coupon

7,900 Points
1. วีเจ Global ที่ได้รับคะแนนของขวัญสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
**คะแนนของขวัญ 1 คูปอง = 1 คะแนน**
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม ยิ่งมียอดส่งของขวัญมาจะยิ่งได้โบนัสมาก
3. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดคะแนนของขวัญสะสม 200,000 คะแนนขึ้นไป
ภายในช่วงเวลากิจกรรม

★วีเจและยูสเซอร์สามารถใช้เหรียญ Winwin Coin 50 เหรียญ
แลกสิทธิ์คะแนน x2 กิจกรรมนี้ได้★(คะแนนจะ X2 หลังจากที่กดแลกสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

รางวัล VJ โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 2 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 5 วัน

อันดับ 3 - 5 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 3 วัน

อันดับ 6 - 10 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock

รางวัล User โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Grand Crown 5 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Grand Crown 3 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญา Global เท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฎ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Grand Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะนับคะแนนกิจกรรมที่ได้รับของขวัญจาก
ยูสเซอร์ที่เติมเงินมากกว่า 100 บาทขึ้นไป
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานจะตรวจสอบรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
และส่งรางวัลคูปองกิจกรรมภายในวันที่ 2 มี.ค. 65
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ "VJ ที่ได้รับ คะแนนสะสม " มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 22.00 น.

อันดับ VJ โบนัสแชมป์เปี้ยน หมายเหตุ

80787553
pijit 💦💦
318,787 คูปอง
2
64583880
ชุ่มฉ่ำ
136,623 คูปอง
3
66682153
ลับๆล่อๆ
81,973 คูปอง
4
87048797
ML CROTT🍑💦
72,865 คูปอง
5
65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖
68,311 คูปอง
6
63725558
เอาข้างน้Oงช2/2
63,757 คูปอง
7
56511496
ข้าวหอมชอบ69
59,203 คูปอง
8
62011099
[69]mamskihhh
54,649 คูปอง
9
66574832
Ⓙ❹Ⓟโสดนะคะ
36,432 คูปอง
10
62475307
Ⓙ❹Ⓟ🍑แอบเสียวห
18,216 คูปอง
11
80519231
แบมแบม👼AG
12
83899628
🔥💦💦
13
87554677
stella
14
62838264
(69)chi
15
58694885
3wE/MLCROTDALEM
16
82579253
ล่อผู้ตลาด2ช👨
17
53859133
Janejane
18
60664699
ลุงสวิง3/1
19
80352763
🤤萨曼莎😋💦
20
87169880
QTแตงโม🍉💦
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/04/2022 22:05

อันดับ User ที่มี คะแนนสะสมมากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 837240XX

2 800544XX

3 629513XX

4 871804XX

5 837168XX

6 699567XX

7 653882XX

8 600763XX

9 612106XX

10 877733XX

11 538911XX

12 885010XX

13 692043XX

14 876887XX

15 877153XX

16 868827XX

17 661967XX

18 811695XX

19 300796XX

20 325143XX

คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/04/2022 22:05

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 5 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 3 วัน

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Grand Crown

= ลงทะเบียน Winwincoin ได้รับสิทธิคะแนน x2
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้