อันดับ วีเจที่ได้รับ
"Mqueen"
มากที่สุด


80720221
〚Μⓥ𝕡〛☃️𓈒♡𓂃ⓉⓞⓎ𓂃♡𓈒🌨

62224248
หยุด3วันน้อนๆ🎈

53167958
[ONE]อ้อนจัง🐒
MQUEEN AWARD
วีเจที่รับของขวัญ MQueen มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
29 มี.ค. 65 (00.01น.) – 28 เม.ย. 65 (22.00น.)

Gift Points


MQueen
2,900 Coupon

2,900 Points
1. วีเจ MCat ที่ได้รับคะแนนของขวัญสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
**คะแนนของขวัญ 1 คูปอง = 1 คะแนน**
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม ยิ่งมียอดส่งของขวัญมาจะยิ่งได้โบนัสมาก
3. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดคะแนนของขวัญ
สะสม 200,000 คะแนนขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

★วีเจและยูสเซอร์สามารถใช้เหรียญ Winwin Coin 50 เหรียญ
แลกสิทธิ์คะแนน x2 กิจกรรมนี้ได้★(คะแนนจะ X2 หลังจากที่กดแลกสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

รางวัล VJ โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 2 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen + ดาว MASERATI 5 วัน

อันดับ 3 - 5 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen + ดาว MASERATI 3 วัน

อันดับ 6 - 10 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen

รางวัล User โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Grand Crown 5 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Grand Crown 3 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
หมายเหตุ
- คะแนน *2 จะได้รับหลังจากอัพเดทเวลากิจกรรมต้น ชม.
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญา MCat เท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฎ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Grand Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะนับคะแนนกิจกรรมที่ได้รับของขวัญจาก
ยูสเซอร์ที่เติมเงินมากกว่า 100 บาทขึ้นไป
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานจะตรวจสอบรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
และส่งรางวัลคูปองกิจกรรมภายในวันที่ 4 พ.ค. 65
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ "VJ ที่ได้รับ Mqueen" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 22.00 น.

อันดับ VJ โบนัสแชมป์เปี้ยน หมายเหตุ

80720221
〚Μⓥ𝕡〛☃️𓈒♡𓂃ⓉⓞⓎ𓂃♡𓈒🌨
524,998 คูปอง
2
62224248
หยุด3วันน้อนๆ🎈
224,999 คูปอง
3
53167958
[ONE]อ้อนจัง🐒
134,999 คูปอง
4
80814826
🆗Gubgib🍒
119,999 คูปอง
5
67181589
[𝐂❷❾]🐝𝞫-zy🐢
112,499 คูปอง
6
82655117
[ÖNE]Ⲃυeyye🌤
104,999 คูปอง
7
67803481
[ΘʍǤ]🐦หงส์หยก
97,499 คูปอง
8
81062075
[LⒶND]KaTooN🐯
89,999 คูปอง
9
55308594
𝐌𝐚𝐫𝐬❥ sɪʀɪ
59,999 คูปอง
10
51764070
พัก1วันนะคะ💋
29,999 คูปอง
11
81144649
[LⒶND]✨เจจุ๊บ😘
12
61776895
[8❽8]🍰☾ด
13
80799906
ΘʍǤ🦉ᴺᴬᴾᴬ🌩
14
55482236
ป่วยไม่ไลฟค่า
15
87359978
🍭[Ⓜⓔ😸ⓦ]August
16
80940981
[LⒶND]noey🐯🌈
17
80818470
[cool]P\'Pim
18
81063690
❷●ᵐนบมม🍂
19
81093227
MV۫P•♥℉ANGKO♥🌾
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
20
50658178
Cᴜᴘ🅒•Restart🎀
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/04/2022 22:05

อันดับ "USER ที่ส่ง Mqueen" มากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 812657XX

2 615332XX

3 837529XX

4 815991XX

5 896102XX

6 602707XX

7 600961XX

8 666400XX

9 555566XX

10 546825XX

11 696060XX

12 664777XX

13 599967XX

14 821351XX

15 304342XX

16 875234XX

17 813303XX

18 880188XX

19 898674XX

20 821755XX

คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/04/2022 22:05

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 5 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 3 วัน

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Grand Crown

= ลงทะเบียน Winwincoin ได้รับสิทธิคะแนน x2
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้