Winwin Coin
เปิดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
รู้ไว้ เหรียญจะได้ไม่หายหมด

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
Winwin Coin บัญชีเหรียญที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 1 เดือน
(ไม่มีการรับเหรียญเข้าหรือส่งเหรียญออก)
โดยระบบจะทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชี ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน

ชื่อและราคา ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเหรียญ ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ระยะเวลาที่ไม่เคลื่อนไหว ค่ารักษาบัญชี
(ต่อเดือน)
1 เดือน
(คำนวณทุกวันที่ 1 ของเดือน)
10%
จากจำนวน Winwin Coin ที่มี
ตัวอย่าง
บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมีเหรียญอยู่ 50 เหรียญ
จะโดนหักค่ารักษาบัญชี 10% คือ 5 เหรียญ
และหากบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวและมีเหรียญไม่ถึง 1 เหรียญ
ทางระบบบก็ปรับบัญชีนั้นให้ยอดคงเหลือเป็น 0 เหรียญ

ผู้ใช้งานหลายๆท่านที่สะสมเหรียญ Winwin Coin
แล้วปล่อยให้เหรียญนิ่งสนิทนานเกินไปอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่รู้ตัว
แม้จะเป็นจำนวนที่ไม่มากแต่ถ้าโดนหักไปก็น่าเสียดาย
ดังนั้นใครที่มีเหรียญอยู่ก็อย่าลืมหมั่นเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือใช้งาน
ให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอเพื่อจะได้ไม่โดนหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ไป
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia