Mole Hit ทุบยับรับเลย
แจกรางวัลรวม 790,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
15 ม.ค. 2565 (18.00น.) – 19 ม.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 790,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 60M คูปองขึ้นไป
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 25M คูปองขึ้นไป
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 10M คูปองขึ้นไป
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 5M คูปองขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1หากมียอด Turnover 25M ขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 3,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ
รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

Lucky Jackpot มอบของขวัญปีใหม่ 2565
แจกหนัก 5,046,000 ล้านคูปอง เฮงรับต้นปีกิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- กิจกรรม เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้