Slot Machine ใส่ยับรับล้าน
รางวัลรวม 5,500,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
13 ม.ค. 2565 (18.00น.) – 17 ม.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 50 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.รางวัลพิเศษ ผู้ที่ทำยอดยอด Turnover 200M ขึ้นไปจะได้รับรางวัลพิเศษ
(จำกัด 1 อันดับแรกเท่านั้น)
Betline ที่ร่วมรายการ
100 (900 คูปอง)
500 (4,500 คูปอง)
1,000 (9,000 คูปอง
5,000 (45,000 คูปอง)
10,000 (90,000 คูปอง)
20,000 (180,000 คูปอง)
40,000 (360,000 คูปอง)
รางวัล กิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 1,000,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 500,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 11 - 50 รับรางวัล 50,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
รับรางวัล 1,000,000 คูปอง

รางวัลรวม 5,500,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
อันดับ 1 ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 25M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2 ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 3 ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-50 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
รางวัลพิเศษ ต้องมียอด Turnover 200M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 20M ขึ้นไป จะได้รับ 500,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 15M ขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-50 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรองไม่ครบตามที่กำหนดแต่มี
ยอด Turnover ครบ 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot
สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)
Lucky Jackpot มอบของขวัญปีใหม่ 2565
แจกหนัก 5,046,000 ล้านคูปอง เฮงรับต้นปี

กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล
จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ในห้อง
Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- กิจกรรม เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้