VJ Ranking

81633951
[ώɨɲ€🥂]гīzкค
81531789
(∂σ'ι)Dhini💪🍫
81186407
(∂σ'ι)nungki


User Ranking

30468496
~𝑭𝒐𝒓~𝑼~🦋🌍
87467726
💫KOH_ZIEL💫
87855728
Jerry
View Ranking

HAPPY 2022
Host/Broadcaster who receives “HAPPY 2022” in accordance
to the conditions and User who sends “HAPPY 2022”
in accordance to the conditions will be rewarded.
EVENT DURATION
January 10th, 2022 (18:00 GMT+7) – January 19th, 2022 (22.00 GMT+7)
EVENT DETAILS
★ Broadcaster who received the most of “PIGGY BANK”
gift will receive the reward ★


HAPPY 2022
50 Coupons
Broadcaster who receives the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 45 USD
2nd place, receives 30 USD
3rd place, receives 15 USD
4th – 5th place, receives 30,000 Coupons

User who sends the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 80,000 Coupons
2nd place, receives 50,000 Coupons
3rd place, receives 30,000 Coupons

TOTAL REWARDS OF 90 USD
+ 220,000 Coupons

REMARKS
- International broadcaster in every rate can participate the event.
Except for Thai Broadcaster.
- Broadcaster who participates the event,
must have the cumulative online period at least 6 hours.
- User ranking of gift sending,
Reserve the right to not allow broadcasters
with contract to participate the event.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
Broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
will be disqualified from the rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which Broadcaster will not make any claims
for compensations and expenses at all.
- Cash reward will be received along with salary.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 26/01/2022
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server downtime or for any reasons
which are unable to online will be based on the end of event as before.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
- Broadcaster who receive cash rewards if after event period
couldn’t online for 5 hrs. and 3 days within 25/01/2022
or done prohibited will be disqualified from rewards.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
HAPPY 2022
最もイベントギフトを集められたライバー、
イベントギフトを送信されたリスナーは報酬がもらえます。

最も “HAPPY 2022” を集めたライバーは報酬がもらえる!
最も “HAPPY 2022” を贈ったリスナーも報酬がもらえる!
このイベントはInternationalジャンル限定!
(日本人のライバー全員参加出来ます)
イベント期間
2022年1月10日 (18:00 GMT+7) – 2022年1月19日 (22:00 GMT+7) (タイ時間)
イベント詳細
★ 最も “HAPPY 2022” を集めたライバーは報酬がもらえる!★

HAPPY 2022
50クーポン

★ 最も “HAPPY 2022” を集めたライバーは報酬がもらえる!★
第1位は、30 USDの現金もらえる
第2位は、15 USDの現金もらえる
第3-4位は、30,000クーポンもらえる

注意: 100以上のギフトが集められないライバーには、報酬がもらえません。

★ 最も “HAPPY 2022” を贈ったリスナーは報酬がもらえる!★
第1位は、80,000クーポンもらえる
第2位は、50,000クーポンもらえる
第3位は、30,000クーポンもらえる

総合計45 USD + 220,000クーポンの報酬!
注意
- Internationalジャンル VJは全員参加することが出来ます。
但し、タイとのライバーは参加することが出来ません。
- 合計配信時間が6時間以下のライバーはこのイベントに参加することが出来ません。
- 公式ライバーはリスナー側のイベントに参加することが出来ません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- 報酬は2022/01/26に送信されます。
- 現金の報酬がもらえる場合、現金の報酬は給与と一緒送金されます。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、
予告なく変更または中止する場合があります。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、
ギフトポイントなどは計算されません。
- 現金をもらえるライバーは2022/01/25以内にイベント期間終了後に、
5日/3時間以上配信すること。5日/3時間以上配信すされない
ライバーは報酬がもらえません。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
HAPPY 2022
VJ đã nhận Piggy Bank và
User đã gửi HAPPY 2022 theo điều kiện
Dành cho VJ nước ngoài
Thời lượng sự kiện
Từ ngày 10 tháng 1 2022 (lúc 18:00 giờ) – 19 tháng 1 2022 (lúc 22:00 giờ)
Chi tiết hoạt động
★ VJ được nhận quà tặng nhiều nhất sẽ được thưởng ★

HAPPY 2022
50 Coupons
VJ nhận quà nhiều nhất
Sẽ được nhận thưởng

Thứ 1 nhận 45 USD
Thứ 2 nhận 30 USD
Thứ 3 nhận 15 USD
Thứ 4-5 nhận 30,000 coupons

Nhận xét: Phải có tổng số quà tặng trong
thời gian sự kiện tối thiểu 20,000 cái. VJ và User lên
xếp hạng phải có tổng số nhận / gửi quà tặng hơn 1,000
cái trở lên sẽ được nhận giải thưởng


User đã tặng quà nhiều nhất
Sẽ được nhận thưởng

Thứ 1 nhận 80,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 30,000 coupons

Tổng giá trị giải thưởng là 90 USD
+ 220,000 coupons

Nhận xét
- VJ nước ngoài đã đăng ký thành công
có thể tham gia hoạt động ngoài trừ VJ Thái Lan
- VJ đã tham gian hoạt động phải tích lũy thời
gia live ít nhất 6 tiếng trở lên
- User ranking đã gửi quà tặng, công ty có
quyền không cho VJ đã ký hợp đồng tham gia hoạt động
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính
dẫn chương trình và nói chuyện với người chơi thôi.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống, màn hình đen,
vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Những VJ được thăm gia phải đồng ý với công ty có
thể sử dụng hình ảnh để quảng cáo,
Không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2022/01/26
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi
tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Giải thưởng tiền mặt sẽ được cùng với tiền lương.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy
chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không
thể online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- VJ được nhận tiền thưởng phải live tối thiểu 5 giờ/ 3 ngày vào ngày
2022/01/25. Nếu vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
HAPPY 2022
VJ yang menerima HAPPY 2022
bersyarat dan pemain yang mengirim
HAPPY 2022 akan menerima hadiah.
Event khusus untuk VJ INTER saja
Durasi event
10 Januari 2022 (18:00) – 19 Januari 2022 (22:00) WIB
Detail event
VJ yang menerima gift paling banyak akan menerima hadiah

HAPPY 2022
50 kupon
VJ yang menerima hadiah paling banyak
akan dapatkan hadiah
Juara 1 menerima hadiah uang sebesar 45 USD
Juara 2 menerima hadiah uang sebesar 30 USD
Juara 3 menerima hadiah uang sebesar 15 USD
juara 4-5 menerima hadiah 30.000 kupon

Catatan: harus memiliki jumlah
semua gift selama periode event
Minimal 20.000 gift atau lebih,
jika persyaratan tidak terpenuhi semua peserta
tidak akan menerima hadiah

-VJ dan User yang berhak untuk menerima hadiah
adalah VJ dan USER yang berada di ranking event dengan
jumlah menerima / mengirim Piggy Bank lebih 1.000 pcs.

User yang paling banyak mengirim hadiah
akan dapatkan hadiah
Juara 1 mendapatkan hadiah 80.000 kupon
Juara 2 mendapatkan hadiah 50.000 kupon
Juara 3 mendapatkan hadiah 30.000 kupon

Total jumlah hadiah 90 USD + 220.000 kupon
CATATAN
- Kami berhak mengizinkan VJ di
tab INTER untuk bergabung dalam event saja.
- VJ yang mengikut harus online selama event minimal 6 jam.
- User ranking yang mengirim gift berhak untuk tidak
mengizinkan VJ yang telah mendatangan kontrak
untuk mengikut dalam event tersebut.
- VJ yang tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan
akan didiskualifikasi dari menerima hadiah event
- VJ yang mengikut dalam event hanya dihitung
dengan mengatur program dan berbicara dengan
pemain hanya dalam kasus tidur
Melihat ruangan kosong, lantai, langit-langit,
layar hitam atau melakukan sesuatu yang tidak
pantas akan mendiskualifikasi dari hak untuk dapatkan hadiah
- VJ yang mengikut dalam event tersebut harus
mengizinkan perusahaan menggunakan foto yang
diposting untuk mengikut dalam event ini
dapat digunakan dalam event pemasaran
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Mengikut dalam event dan menerima harus dalam kondisi perusahaan
- Waktu didasarkan terutama pada waktu sever
- Keputusan tim bersifat final
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir
dan kirim hadiah event dalam 2022/01/26
- Event apa pun yang diadakan selama
shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online
akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event.
yang menerima gift dari User tanpa topup
- VJ yang menerima hadiah uang tunai
Jika setelah event vj tidak bisa aktif di jam live
Dapatkan setidaknya 5 jam, 3 hari atau lebih pada 2022/01/25
atau melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event
Disponsori oleh WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia