Pirate king โยกมันรับปีใหม่
แจกรางวัลรวม 1,310,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
1 ม.ค. 2565 (18.00น.) – 6 ม.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่น ที่มียอด Turnover 140M ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 1 อันดับแรก จะได้รับรางวัล 300,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
300,000คูปอง

รางวัลรวม 1,310,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 70M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 40M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 40M ขึ้นไป จะได้รับ 200,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 15M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 3M ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 1M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)
Lucky Jackpot มอบของขวัญปีใหม่ 2565
แจกหนัก 5,046,000 ล้านคูปอง เฮงรับต้นปีกิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ในห้อง
Lucky games MLive IDX : 62861296

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้