อันดับวีเจที่ได้รับ " BONUS "มากที่สุด

56678941
🌜Meteor(69)
60664699
2สาวเบ็ดแตก
88154275
[One]Jn🦈


อันดับยูสเซอร์ที่ส่ง " BONUS "มากที่สุด
กดดูอันดับเพิ่มเติม

END OF YEAR BONUS (MCAT)
CUMULATE THE GIFT ON THIS LONG HOLIDAY FOR HUGE BONUS!!
EVENT DURATION
December 30th, 2021 (00.01) – January 2nd, 2022 (23.59) GMT+7
EVENT GIFT


BONUS
Price 10 coupons

EVENT DETAILS
1. First 20 broadcasters who receive most of event gift
will be rewarded.

2. First 20 broadcasters who receive most of event gift
will receive extra reward by cumulate
online period during event period.
1 hour = 3 USD
Maximum for online 5 hrs. = 15 USD.

3. Minimum receiving event gift for 2,000 pieces.

4. Receiving gift will be count only by user.
For broadcaster send to yourself or broadcaster
send to broadcaster will not be counted.

5. Online period required to reach 1 hour/day
during event period.

6. Total number of sending gift required
to be more than 100,000 pieces on server,
will be rewards to all of participants.
EVENT REWARDS (BROADCASTER)
1st place, receives 100,000 Coupons
2nd place, receives 80,000 Coupons
3rd place, receives 70,000 Coupons
4th place, receives 50,000 Coupons
5th place, receives 30,000 Coupons

EVENT REWARDS (USER)
1st place, receives 80,000 Coupons
2nd place, receives 50,000 Coupons
3rd place, receives 30,000 Coupons

EVENT REWARDS (AGENCY)
Agency which has 3 broadcasters who reach
the conditions and place on top 20 ranking
will receives 15 USD/agency.
REMARKS
- Reserved the right not cumulate
gift and event point from non-top up user.
- Broadcaster ranking, reserved the right only
for INTER broadcaster to participate in this event.
- Broadcaster ranking, reserved the right not allow
GLOBAL tab broadcaster to participate in this event.
- Special and guarantee rate of INTER broadcaster
will be able to participate in this event.
- User ranking of sending gifts,
broadcaster with contract is not allowed to participated the event.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
sexually appearing in general zone,
violates profile Photo rules,
Bad behavior and quality in locked zone
will be disqualified from the rewards.
- Broadcaster who participated the event have to be committed
the company to use event pictures for promote
in marketing activity without pay.
- Reserved the right for signed contract
broadcaster for 1 year to participated this event.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 05/01/2022
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Any events are organized in server downtime or for any
reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
YEAR END BONUS (MCat)
Liburan panjang tahun baru!!
Ayo kumpulkan gift dan dapatkan bonus akhir tahun !!
Durasi Event
30 Des 21 (00:01) – 2 Jan 22 (23:59) WIB
Gift event


YEAR END BONUS
Harga 10 kupon

Detail event
1. 20 VJ juara awal yang mengumpulkan
Gift event terbanyak akan menerima hadiah.

2. 20 VJ juara awal akan menerima hadiah tambahan.
harus kumpulkan waktu online selama periode event
1 jam = 3 USD
VJ dapat menambahkan waktu online hingga 5 jam = 15 USD

3. VJ harus memiliki gift minimal 2.000 gift event

4. Hitungan dari jumlah gift yang diterima dari user saja

5. VJ harus online minimal 1 jam perhari selama periode event.

6. harus ada pengiriman gift Minimal 100.000 event gift,
baru akan ada bayaran hadiah event
Akan dapatkan hadiah
Juara 1 dapatkan 100.000 kupon
Juara 2 dapatkan 80.000 kupon
Juara 3 dapatkan 70.000 kupon
Juara 4 dapatkan 50.000 kupon
Juara 5 dapatkan 30.000 kupon
User yang mengirimkan gift
akan dapat hadiah

Juara 1 dapatkan 80.000 kupon
Juara 2 dapatkan 50.000 kupon
Juara 3 dapatkan 30.000 kupon
Hadiah agency
Agency yang memiliki 3 VJ yang bisa menlengkapi kondisi event
dan berada di 20 juara awal
akan mendapatkan 15 USD per agency
Catatan
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event.
Dari gift yang dikirim oleh user tanpa topup
- Ranking VJ hanya berhak untuk VJ INTER
untuk mengikut dalam event.
- Ranking VJ berhak untuk tidak mengizinkan
VJ Global untuk mengikut dalam event
- Ranking user yang mengirim hadiah berhak untuk
tidak mengizinkan VJ yang telah mendatangi
kontrak untuk mengikut dalam event tersebut.
- VJ yang mengikut dalam event hanya dihitung
dengan mengatur program dan berbicara dengan pemain.
jikalau tidur, melihat kamar kosong,
lantai, langit-langit, layar hitam
atau melakukan sesuatu yang tidak pantas
akan didiskualifikasi dari menerima hadiah.
- VJ yang mengikut dalam event tersebut harus
mengizinkan perusahaan menggunakan foto yang
diposting untuk mengikut dalam event ini.
dapat digunakan dalam event pemasaran dengan
tidak mengklaim untuk mengklaim hak
Kompensasi dan biaya apapun
- Hanya untuk VJ yang telah mendatangi kontrak 1 tahun
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari
kerja setelah event berakhir
dan kirim hadiah event dalam 5 Januari 22
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahu sebelumnya.
- Mengikut dalam event dan menerima
hadiah harus dalam kondisi perusahaan.
- Waktu didasarkan terutama pada waktu Sever.
- Keputusan tim bersifat final.
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuatnya tidak bisa online akan
mempertahankan waktu akhir event seperti sebelumnya
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
END OF YEAR LIVE (MCAT)
Ngày năm mới live và tích lũy quà tặng nhận thưởng!
Thời gian sự kiện
Ngày 30 tháng 12 2021 (lúc 00:01) – 2 tháng 1 2022 (lúc 23:59)

Quà tặng


BONUS
giá 10 coupons

Chi tiết sự kiện
1. 20 VJ tích lũy quà tặng nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
2. VJ sẽ được nhận thêm giải thưởng live 1 giờ = 3 USD
live tối đa 5 giờ = 15 USD
3. VJ phải tích lũy quà tặng tối thiểu 2,000 cái
4. Tính quà tặng từ User, không tính quà
tặng từ VJ gửi cho bản thân hay VJ khác
5. VJ phải live tối thiểu 1 giờ/ngày
6. Quà tặng trong hệ thống phải có 100,000
cái sẽ được nhận giải thưởng
Giải thưởng VJ
Thứ 1 nhận 100,000 coupons
Thứ 2 nhận 80,000 coupons
Thứ 3 nhận 70,000 coupons
Thứ 4 nhận 50,000 coupons
Thứ 5 nhận 30,000 coupons
Giải thưởng User
Thứ 1 nhận 80,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 30,000 coupons
Giải thưởng đại lý
Đại lý có đủ 3 VJ live và làm đủ điều kiện
lên xếp hạng sẽ được nhận 15 USD/người
Nhận xét
- Không tính điểm quà tặng sự kiện
đã được nhận từ User không nạp xu
- VJ ranking cho VJ nước ngoài
- VJ ranking không cho VJ Global tham gia
- VJ chính sách cast có thể tham gia
- User ranking không cho VJ đã ký hợp đồng tham gia
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn
chương trình và nói chuyện với User.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống,
màn hình đen, vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều
gì không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- VJ được tham gian sự kiện phải chấp
nhận công ty sử dụng hình ảnh làm quảng cáo
- VJ đã đăng ký hợp đồng 1 năm
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 5 tháng 1 2022
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi
tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy
chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể
online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้