Mole Hit ทุบแหลกแบกน้องใหม่
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เล่นใหม่ที่สมัคร IDX ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป
โดยกำหนดสิทธิ์การรับรางวัลได้แค่ 1 คน / 1 IDX
แจกรางวัลรวม 600,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 พ.ย. 2564 (12.00น.) – 20 พ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 50 อันดับแรกต่อวัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.รางวัลโคตรพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover รวมกันตลอดระยะเวลากิจกรรมมากที่สุด
และมียอด Turnover เกิน 10M ขึ้นไป จะได้รับรางวัลเพิ่ม100,000 คูปอง

(เงื่อนไข รางวัลโคตรพิเศษ: จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 1 ท่านแรก
ที่มียอด Turnover สูงสุดเท่านั้น)
เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นทำการปั้มยอด Turnover
หริอ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อหวังผลประโยชน์
ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของไอดีนั้นจากทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
(ขอสงวนสิทธิ์การตัดสิทธิ์รับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 2,500 คูปอง
อันดับที่ 4-5 รับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับที่ 6-10 รับรางวัล 1,500 คูปอง
อันดับที่ 11-20 รับรางวัล 1,000 คูปอง
อันดับที่ 21-30 รับรางวัล 800 คูปอง
อันดับที่ 31-50 รับรางวัล 500 คูปอง

รางวัลพิเศษ
รับรางวัล 100,000 คูปอง

รางวัลรวม 600,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-50 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
หากผู้เล่น ที่ทำเงื่อนไขไม่ครบ ตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 10K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 100 คูปอง
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้