Slot 777 แถวเดียวพาลุ้น
แจกรางวัลรวม 335,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
9 พ.ย. 2564 (18.00น.) – 19 พ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ หากทำยอด Turnover 13M จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
(จำกัด 3 อันดับแรกเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัล พิเศษ
อันดับ 1-3 รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลรวม 335,000 คูปอง

เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 7M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
รางวัลพิเศษ ผู้เล่นต้องมียอด Turnover เกิน 13M ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 7M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 3M ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะได้รับ 3,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 300 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้