อันดับวีเจที่ได้รับ " Ice Cream "มากที่สุด

81157249
❹➃❹ฝ้ายพักน้า😘
80408151
[90ⓢ]BowBowy
80435833
🍀MT™ Jibsy🪐✨。


อันดับยูสเซอร์ที่ส่ง "Ice Cream" มากที่สุด

66282767
"
68980147
ยำสามรส🧡
80608105
เริ่มใหม่💟
กดดูอันดับเพิ่มเติม

JRN Weekly Missionn
ช่วงนี้อากาศมันร้อน น้องขอกิน Ice Cream หน่อยน้า
ระยะเวลากิจกรรม
3 พ.ย. (00.01 น.) - 9 พ.ย. (23.00 น.)

Ice Cream
ราคา 20 คูปอง

รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมีของขวัญสะสมอย่างน้อย 30 ชิ้น
2. วีเจเรท JRN ที่ร่วมกิจกรรมต้องมาออนไลน์อย่างน้อย 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
3. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจเรท JRN ประเทศไทยเท่านั้น
4. วีเจที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม

** วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดและทำตามเงื่อนไขกิจกรรมจะได้รับรางวัล **

วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รับรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 2 รับรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 3 รับรางวัล 200 บาท

User ที่ส่งของขวัญให้วีเจมากที่สุดจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รับรางวัล 15,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 8,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวล 5,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจเรท JRN ประเทศไทยเท่านั้น
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมเฉพาะวีเจเรท JRN เท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ หรือทำสิ่งไม่เหมาะสม
กับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์นับคะแนนกิจกรรมจากยูสที่เติมเงินเท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 5 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.
ทีมงานจะตรวจสอบรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
และส่งรางวัลกิจกรรมภายในวันที่ 10 พ.ย. 64
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้