ป๋าขาล็อค (USER)
สังเวียนเดือดของเหล่าสายเปย์กลับมาอีกครั้ง !
ใครเข้าห้องล็อคสูงสุดมารับรางวัลกว่า 3แสนคูปอง!!!

รายละเอียดกิจกรรม
1. ยูสเซอร์ที่เข้าห้องล็อควีเจ Global และ Pretty มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัล

2. นับของขวัญเข้าห้องล็อค 1 คูปองเท่ากับ 1 คะแนน

ตัวอย่างเช่น เข้าห้องล็อคด้วยของขวัญ Mdoll 1 ชิ้น
ราคา 13,000 คูปอง จะได้คะแนน 13,000 คะแนน

เข้าห้องล็อคด้วยของขวัญ MEggLock 1 ชิ้น
ราคา 7,600 คูปอง จะได้คะแนน 7,600 คะแนน

เข้าห้องล็อคด้วยของขวัญ Meggtwo 1 ชิ้น
ราคา 2,900 คูปอง จะได้คะแนน 2,900 คะแนน

ระยะเวลากิจกรรม
1 พ.ย. 64 (18:00น.) – 15 พ.ย. 64 (22:00น.)
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นต์สัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
และจะส่งรางวัลให้ภายในวันที่ 17 พ.ย. 64
- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้