Slot Machine ป๋าเปย์ห้องไลฟ์หนูหน่อย
(เฉพาะ MLiveU, MCat และ MGlobal Live เท่านั้น)
ร่วมชิงรางวัลกว่า 846,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
1 พ.ย. 2564 (18.00น.) – 10 พ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่เชิญชวนยูสเซอร์ ร่วมเล่น เกม Slot Machine หน้าห้องไลฟ์มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 50 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับวีเจที่ติดอันดับ 1-50
ที่มียอด Turnover 500K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 3,000 คูปอง

3. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
(เล่นเกม Slot Machine ในห้องไลฟ์วีเจ เท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 8,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 31-50 รับรางวัล 3,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ (วีเจ)
150,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม (ยูสเซอร์)
อันดับที่ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 70,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลรวม 846,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)
(วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
วีเจที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด ต้องมียอด ยูสเซอร์ 10 คน ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด ต้องมียอด ยูสเซอร์ 8 คน ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด ต้องมียอด ยูสเซอร์ 6 คน ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด ต้องมียอด ยูสเซอร์ 4 คน ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 31-50 ต้องมียอด ต้องมียอด ยูสเซอร์ 2 คน ขึ้นไป
และยูสเซอร์แต่ละคน ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไข ไม่ครบตามที่กำหนด แต่มียอดยูสเซอร์ 1 คน
และยูสเซอร์ ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง
**แรงค์กิจกรรมจะนับจากยอดยูสเซอร์ที่มี ยอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จึงจะนับเป็น 1 คน**
(หากในแรงค์ วีเจ ที่มียูสเซอร์ร่วมเท่ากัน อันดับจะถูกนับจาก
ยอด Turnover ของยูสเซอร์ทั้งหมด ที่เล่นภายในห้องวีเจ)
เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 8M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 6M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง (ยูสเซอร์)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 6M ขึ้นไป
รับรางวัล 70,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
รับรางวัล 50,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
รับรางวัล 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขสำรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 300K ขึ้นไป ได้รับรางวัล 3,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม
ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้