Mario เกมยอดฮิตในตำนาน
ร่วมชิงรางวัล กว่า 350,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
1 พ.ย. 2564 (18.00น.) – 11 พ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล

2. .วีเจที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อเมื่อมีผู้เล่น กรอก Lucky code ของตัวเอง
ก่อนเริ่มกิจกรรมเท่านั้น และ ผู้เล่นจะต้องติดอันดับในกิจกรรม
ทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนด รางวัลวีเจจะยึดตามอับดับของยูสเซอร์

(ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้ Lucky Code VJ ที่ยูสเซอร์ใส่ของวีเจ
จะไม่ถูกนับยอด Turnover ยูสเซอร์ และ วีเจ จะได้รับรางวัล
จากกิจกรรมนี้แทน เมื่อทำเงื่อนไขกิจกรรมครบตามที่กำหนด)
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 ผู้เล่นรับรางวัล 60,000 คูปอง, วีเจรับรางวัล 12,000 คูปอง
อันดับที่ 2 ผู้เล่นรับรางวัล 40,000 คูปอง, วีเจรับรางวัล 9,000 คูปอง
อันดับที่ 3 ผู้เล่นรับรางวัล 20,000 คูปอง, วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 ผู้เล่นรับรางวัล 10,000 คูปอง, วีเจรับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 ผู้เล่นรับรางวัล 5,000 คูปอง, วีเจรับรางวัล 1,000 คูปอง

รางวัลรวม 350,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 7M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป

เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไป
รับรางวัล 40,000 คูปอง
วีเจรับรางวัล 9,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 7M ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง
วีเจรับรางวัล 2,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
รับรางวัล 5,000 คูปอง
วีเจรับรางวัล 1,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
รับรางวัล 3,000 คูปอง
วีเจรับรางวัล 500 คูปอง

(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 500K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 500 คูปอง, วีเจ จะได้รับ 200 คูปอง
หมายเหตุ
- ยอด Lucky code เกมนี้ จะไม่ถูกนับ ระหว่างที่กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้