อันดับวีเจที่ได้รับ " KiaZun "มากที่สุด

58165724
(69)ส้มส้ม🍊
82996322
🌈ไข่สั่นเปสั่น
89102434
[69]บีมมี่💦


อันดับยูสเซอร์ที่ส่ง " KiaZun "มากที่สุด

81151706
Constantin
50596078
nid
65070472
man
กดดูอันดับเพิ่มเติม

หนาวจนไข่สั่น (Global)
ลมหนาวมาพาไข่สัน…. แต่อยากให้สั่นมันส์ๆก็ส่งของขวัญ “KiaZun” มาได้เลย!

วีธีใช้งานไข่สั่น

ระยะเวลากิจกรรม
29 ต.ค. 64 (18:00น.) – 14 พ.ย. 64 (22:00น.)

รายละเอียดกิจกรรม
วีเจ Global และ วีเจ Pretty
ที่ได้รับของขวัญ KiaZun มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล

เกณฑ์การนับคะแนน
☆ วีเจที่ได้รับของขวัญขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไข่สั่นนับ 1 ชิ้น = 5 คะแนน
★ วีเจที่ได้รับของขวัญแต่ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์นับ 1 ชิ้น = 1 คะแนน

- VJ จะต้องมีคะแนนสะสม 500 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : จะต้องมียอดรวมของขวัญทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรม
ขั้นต่ำ 1,000 ชิ้นขึ้นไปหากไม่ถึงตามที่กำหนด
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ

ของขวัญกิจกรรม

ชื่อของขวัญ: KiaZun
ราคา 1,000 คูปอง หมวด Partner

วีเจที่ชนะจะได้รับรางวัล
วีเจที่มีคะแนนสูงสุด
และทำตามครบเงื่อนไขจะได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 - 5 รับเงินรางวัล 50,000 คูปอง
(สามารถขอรับเป็นเงินสดได้)

รางวัลสำหรับยูสเซอร์
ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 รางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รางวัล 50,000 คูปอง

มูลค่ารางวัลรวม 630,000 คูปอง
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global และ Pretty เท่านั้น
- ทีมงานจะตรวจสอบรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
และส่งรางวัลกิจกรรมภายในวันที่ 17 พ.ย. 64
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะไม่นับคะแนนกิจกรรม ที่ได้รับของขวัญจากยูสที่ไม่มีการเติมเงิน
- วีเจที่รับรางวัลคูปอง จะต้องมีเวลาไลฟ์ 6 ชม. 3 วันขึ้นไปในระยะเวลากิจกรรม
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้