Mario 1 วันลับเฉพาะผู้เล่นใหม่
สงวนสิทธิเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่สมัครไอดีตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2564
เป็นต้นไป สามารถร่วมสนุกกิจกรรม
เพื่อเป็นการต่อยอดคูปองของผู้เล่นด้วยเงื่อนไขที่แสนจะง่าย!!
ระยะเวลากิจกรรม
26 ต.ค. 2564 (00.00) – 26 ต.ค. 2564 (23.59)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
100 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรางวัล
เงื่อนไขในการร่วมสนุก
สงวนสิทธิ์เฉพาะ ผู้เล่นที่สมัครใหม่ตั้งแต่ 15 ต.ค. 2564 เท่านั้น
เกมที่ร่วมรายการรางวัลกิจกรรม
อันดับ 1-100 จะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง

รวมรางวัลมูลค่า 200,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-100 ต้องมียอด Turnover 5,000 ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้