Fish saga Rookie น้องใหม่ดวงเฮง
ร่วมชิงรางวัลรวม 250,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 ต.ค. 2564 (18.00น.) – 20 ต.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 15,000 คูปอง
อันดับที่ 2-10 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 2,000 คูปอง

รางวัลรวม 250,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ
ผู้ที่ติดอันดับ 30 อันดับแรก ติดต่อขอเข้ากลุ่ม VIP
รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ เพิ่มอันดับละ 5,000 คูปอง
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
(ต้องส่งภาพที่ได้กำไรจากการยิงปลาในห้องVIP ติดต่อกัน 2 วัน
จะแอดรางวัลเพิ่มให้ในวันที่2ที่ทำการส่งภาพ หลังจบกิจกรรม)
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 9m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-10 จะต้องมียอด Turnover 7m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 5m ขึ้นไป
*หาก Turnover เกินกว่า 10M จะไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้*
แต่จะได้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมหลักแทน
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 - 3 มียอด Turnover 7M ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง
อันดับ 1 - 30 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรองไม่ครบตามที่กำหนดแต่มียอด
Turnover 1M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- กิจกรรมลักกี้เกม ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับสำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้