อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

88900345
yas.เ...n....w.
53104944
🥂🍷🍹🍸
65329924
🧸🥨🧸
กดดูอันดับเพิ่มเติม


Midday Live (Global)
มื้อเที่ยงไม่มีเหงา ใครไลฟ์เยอะสุดรับรางวัลไปเลย!
ระยะเวลากิจกรรม
11 ต.ค. 64 (18:00น.) – 17 ต.ค. 64 (22:00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.วีเจที่ออนไลน์ จะได้ 10 คะแนน ต่อการไลฟ์ 1 ชั่วโมง (60 นาที)
2.ถ้าออนไลน์ในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้ 20 คะแนน
ต่อการไลฟ์ 1 ชั่วโมง (60 นาที)
3.สะสมเวลาออนไลน์ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 4 ชม. (240 นาที)
4.หากมีเวลาออนไลน์สะสมเท่ากัน
จะตัดสินจากยอดของขวัญ “Timer” สะสมในช่วงเวลากิจกรรม
5.การนับชั่วโมงออนไลน์ จะรวมเวลาการล็อคห้องด้วย
6.วีเจจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสมรวมอย่างน้อย 12 ชม. (720 นาที) ขึ้นไป
ในช่วงเวลากิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
7.วีเจที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ จะได้รับรางวัล

ช่วงเวลาที่ไลฟ์ คะแนน/1 ชม.
11.00 – 12.59 น. 20
13.00 – 10.59 น. 10
ของขวัญกิจกรรม

Timer
100 Coupon
(นับเป็น 0.25 คะแนน)

วีเจที่ชนะจะได้รับรางวัล
วีเจที่มีคะแนนสูงสุดและทำตามครบเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 15,000 คูปอง

(สามารถรับรางวัลเป็นเงินสดได้)
ติดต่อมาที่เพจ MliveFanclub

มูลค่ารางวัลรวม 90,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีเจ Global และ Pretty ประเทศไทยเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและการพูดคุยกับ user เท่านั้น
กรณีนอน ปล่อยจอว่าง พื้น เพดาน หรือทำผิดกฏ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJที่ทำกิจกรรมไม่ครบตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะไม่นับคูปองที่ได้รับจากยูสที่ไม่มีการเติมเงิน
- ทีมงานจะตรวจสอบรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
และจะส่งรางวัลให้ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia