Sky War นักบินตะลุยอวกาศ
ร่วมชิงรางวัล กว่า 35,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
8 ต.ค. 2564 (18.00น.) – 18 ต.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน ของระยะเวลากิจกรรม
2. ผู้เล่นต้องมียอด Turnover สะสมมากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
3. ผู้เล่นต้องมีการเติมเงิน 500 บาทขึ้นไป

(ผู้เล่นที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต้องทำตามรายละเอียดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ข้อ)

รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 1,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 500 คูปอง

รางวัลรวม 35,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 1M ขึ้นไป

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 500K ขึ้นไป

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 300K ขึ้นไป

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 200K ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 500K ขึ้นไป
รับรางวัล 5,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 300K ขึ้นไป
รับรางวัล 1,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 200K ขึ้นไป
รับรางวัล 500 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 ต้องมีการเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 100K ขึ้นไป
รับรางวัล 400 คูปอง

(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด การเข้าเล่นเกมอย่างน้อย 5 วัน
และต้องมียอด Turnover สะสม 70K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 300 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้