กิจกรรมจะประกาศผลภายในวันที่ 2021-10-19 16:00:00


PK Champion (Mcat)
4 ต.ค. 64 (18:00น.) – 14 ต.ค. 64 (22:00น.)

1. วีเจที่ได้รับของขวัญรวม และ PK Champion ระหว่างไลฟ์ฟังก์ชั่น PK
มากที่สุด 3 อันดับตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล

1. นับของรางวัลทุกชิ้น 1 คูปองเท่ากับ 1 คะแนน และ นับเฉพาะการส่งของขวัญใน PK เท่านั้น
(ยกเว้น Mdoll, Mking, Msexy )
2.ของขวัญกิจกรรม PK Champion 1 ชิ้นนับเป็น 50 คะแนน
ส่งของขวัญกิจกรรมและทำแจ๊คพอตแตก 500 เท่าจะได้รับเพิ่มอีก 500 คะแนน
เช่น ยูสเซอร์ส่งของขวัญไปจำนวน 100 ชิ้น และแตก 500 เท่า
วีเจจะได้รับ 5,000 + 500 = 5,500 คะแนน
3. User ต้องส่งของขวัญกิจกรรมให้ VJ เท่านั้น
4. VJ จะต้องมีคะแนนแตกสะสม 1,000 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
5. กรณี User ส่งให้ User ด้วยกัน หรือ VJ ส่งให้ VJ หรือ User จะไม่นับคะแนนสะสม

หมายเหตุ : จะต้องมียอดรวมของขวัญทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรม
ขั้นต่ำ 50,000 ชิ้นขึ้นไปหากไม่ถึงตามที่กำหนด
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ

ของขวัญกิจกรรม


ชื่อของขวัญ: PK Champion
ราคา 10 คูปอง

วีเจที่ชนะจะได้รับรางวัล
วีเจที่มีคะแนนสูงสุดและทำตามครบเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 คูปอง + Queen of PK Frame (ระยะเวลา 7 วัน)
อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 80,000 คูปอง + Queen of PK Frame (ระยะเวลา 3 วัน)
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัล 50,000 คูปอง + Queen of PK Frame (ระยะเวลา 1 วัน)
(สามารถขอรับเป็นเงินสดได้)


มูลค่ารางวัลรวม 410,000 คูปอง


กิจกรรมจะประกาศผลภายในวันที่ 2021-10-19 16:00:00


หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Mcat เท่านั้น
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้ โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 7 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะไม่นับคะแนนกิจกรรม ที่ได้รับของขวัญจากยูสที่ไม่มีการเติมเงิน
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.