Promotion
Pink Diamond

โปรโมชั่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

จัดปังๆอีกแล้วจ้ากับ Skin กรอบใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณเด่นกว่าใคร
รับได้ง่ายๆเพียงแค่เติมคูปองตามเงื่อนไขเท่านั้น
เติมก่อนมีสิทธิ์ก่อน รางวัลมีจำนวนจำกัดน้า
ระยะเวลา
1 ต.ค. 64 (16.00) - 3 ต.ค. 64 (23.00) GMT+7
รายละเอียด
1. ยูสเซอร์ต้องเติมคูปองในช่วงเวลากิจกรรมจำนวน 100,000 คูปองขึ้นไป
จากทุกช่องทาง
2. นับยอดการเติมคูปองต่อครั้งเท่านั้น ไม่นับยอดสะสมการเติมคูปอง
3. สงวนสิทธิ์ 1 ไอดี 1 สิทธิ์เท่านั้น
4. โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่เติมคูปองตามเงื่อนไข 100 ท่านแรกเท่านั้น

รางวัลโปรโมชั่น

Pink Diamond
ระยะเวลา 3 วัน

วิธีการใช้งาน Skin
เข้าที่ Profile แล้วเลือกเมนู My Skinเลือก Skin ที่ได้รับจากกิจกรรมจากนั้นแตะที่ USE เพื่อเริ่มใช้งาน
(เมื่อแตะ CANCEL USE จะเป็นการยกเลิกการใช้งาน SKIN)
**ในหน้าต่างนี้จะแสดงระยะเวลาที่เหลือ (time left) ของ SKIN ด้วยกดให้ขึ้นข้อความ Success จึงจะเป็นการใช้งานสำเร็จเมื่อกดเข้าใช้งานสำเร็จแล้ว Skin ที่ใช้งานจะแสดงในห้องไลฟ์ของวีเจดังนี้จ้าเก๋ไก๋กว่าใคร แค่ 100 คนแรกเท่านั้นนะ
หมายเหตุ
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.