แก็งค์ป่วนดวลพีเค
วีเจคนไหนกล้า! แอดมินขอท้ามาประลอง PK กันหน่อย!
รายละเอียดกิจกรรม
1. แอดมินจะทำการ Random เล่นเกมส์ PK กับวีเจ Mcat
ในห้องแก๊งค์สุดป่วนดวลเกมสุดฮา IDX : 59136370
ทุกวันพุธเวลา 16.00 – 17.00
2. เมื่อวีเจเล่นเกมส์ชนะแอดมินรับไปเลย 5,000 คูปอง!

สำหรับวีเจที่ PK กับแอดมินที่ห้อง
แก๊งค์สุดป่วนดวลเกมสุดฮา IDX : 59136370 แล้วสามารถชนะแอดมินได้
จะได้รางวัลเกมส์ละ 5,000 คูปอง!
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 6 ชั่วโมงขึ้นไป
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- ทีมงานจะตรวจสอบรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.