Ninjutsu นักล่ารางวัล
ร่วมชิงรางวัล กว่า 453,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
16 ก.ย. 2564 (18.00น.) – 26 ก.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ หากผูเล่นทำรอบการเล่น ครบ 100 รอบ
จำนวน 10 วัน ต่อเนื่อง 1 ท่านแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

3.วีเจที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อเมื่อมีผู้เล่น กรอก Lucky code
ของตัวเองก่อนเริ่มกิจกรรมเท่านั้น และ ผู้เล่นจะต้องติดอันดับในกิจกรรม
ทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนด รางวัลวีเจจะยึดตามอับดับของยูสเซอร์

(ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้ Lucky Code VJ ที่ยูสเซอร์ใส่ของวีเจ
จะไม่ถูกนับยอด Turnover ยูสเซอร์ และ วีเจ จะได้รับรางวัล
จากกิจกรรมนี้แทน เมื่อทำเงื่อนไขกิจกรรมครบตามที่กำหนด)
รางวัล กิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง ,วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 30,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 7,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 20,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 2,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ 100,000 คูปอง

รางวัลรวม 453,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 50M ขึ้นไป และ มีรอบการเล่น 300 รอบ
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 40M ขึ้นไป และ มีรอบการเล่น 200 รอบ
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไป และ มีรอบการเล่น 100 รอบ
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไป และ มีรอบการเล่น 70 รอบ
เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 40M ขึ้นไป
และ มีรอบการเล่น 200 รอบ
รับรางวัล 30,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 7,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไป
และ มีรอบการเล่น 100 รอบ
รับรางวัล 10,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 3,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไป
และ มีรอบการเล่น 70 รอบ
รับรางวัล 5,000 คูปอง,วีเจรับรางวัล 2,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไป
และ มีรอบการเล่น 50 รอบ
รับรางวัล 3,000 คูปอง , วีเจรับรางวัล 1,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 8M ขึ้นไป และ มีรอบการเล่น 30 รอบ
จะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง , วีเจรับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

หมายเหตุ
- ยอด Lucky Code เกมนี้ จะไม่ถูกนับ ระหว่างที่กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้