Bubble Bomb Blue Boom
ร่วมชิงรางวัลกว่า 19,900 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
16 ก.ย. 2564 (18:00น.) – 25 ก.ย. 2564 (23:59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มี รอบการเล่นมากที่สุด และยอดการใช้ไอเทมมากที่สุด
โดยต้องเข้าร่วมเล่นเกม ภายในระยะเวลากิจกรรมนับตั้งแต่
วันแรก จนถึงวันสุดท้าย จำนวน 30 อันดับแรก จะได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 4,000 คูปอง


อันดับที่ 2 รับรางวัล 2,000 คูปอง


อันดับที่ 3 รับรางวัล 1,000 คูปอง


อันดับที่ 4 - 10 รับรางวัล 700 คูปอง


อันดับที่ 11 - 30 รับรางวัล 400 คูปอง

รางวัลรวม 19,900 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับที่ 1 ต้องมีรอบการเล่น 250 รอบ
และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 200 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 100 ชิ้น

อันดับที่ 2 - 3 ต้องมีรอบการเล่น 200 รอบ
มีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 150 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 80 ชิ้น

อันดับที่ 4 - 10 ต้องมีรอบการเล่น 150 รอบ
และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 100 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 60 ชิ้น

อันดับที่ 11 - 30 ต้องมีรอบการเล่น 100 รอบ
และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 50 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 40 ชิ้น


เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับที่ 1 3 จะต้องมีรอบการเล่น 200 รอบ มีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 200 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 80 ชิ้น จะได้รับ 2,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม ตัวโมโห 30 ชิ้น หยุดเวลา จำนวน 20 ชิ้น ค้อน จำนวน 20 ชิ้น
หัวใจ จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 1 - 3 ต้องมีรอบการเล่น 150 รอบ และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 100 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 60 ชิ้น จะได้รับ 1,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม ตัวโมโห 20 ชิ้น หยุดเวลา จำนวน 20 ชิ้น ค้อน จำนวน 20 ชิ้น
หัวใจ จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 1 - 10 ต้องมีรอบการเล่น 100 รอบ และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 50 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 40 ชิ้น จะได้รับ 700 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม ตัวโมโห 20 ชิ้น หยุดเวลา จำนวน 20 ชิ้น ค้อน จำนวน 10 ชิ้น
หัวใจ จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 1 - 30 จะต้องมีรอบการเล่น 50 รอบ และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 20 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 20 ชิ้น จะได้รับ 400 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม ตัวโมโห 20 ชิ้น หยุดเวลา จำนวน 10 ชิ้น ค้อน จำนวน 10 ชิ้น
หัวใจ จำนวน 10 ชิ้น

หากผู้เล่นทำเงื่อนไข ไม่ครบตามที่กำหนด แต่มีรอบการเล่น 30 รอบ
และมีการใช้ ตัวโมโห จำนวน 10 ชิ้น, ค้อน จำนวน 10 ชิ้น ได้รับรางวัล 200 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม ตัวโมโห 10 ชิ้น หยุดเวลา จำนวน 10 ชิ้น ค้อน จำนวน 10 ชิ้น
หัวใจ จำนวน 10 ชิ้น

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไข
กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถ
รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้