Candy Cats ศึกชิงดินแดนของเหมี๊ยว
รางวัลรวม 20,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
16 ก.ย. 2564 (18:00น.) – 25 ก.ย. 2564 (23:59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มี จำนวนยอดการใช้ไอเทมมากที่สุด
และต้องมียอดคะแนนรวมกันในแต่ละด่าน
ถึง 300K คะแนน ขึ้นไป ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่ชนะบอสแต่ละตัว ด้วยคะแนนสูงสุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัล 500 คูปอง
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 2,000 คูปอง


อันดับ 2 รับรางวัล 1,500 คูปอง


อันดับ 3 รับรางวัล 1,000 คูปอง


อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 500 คูปอง


อันดับ 11 – 30 รับรางวัล 300 คูปอง


รางวัลพิเศษ
6,000 คูปอง

รางวัลรวม 20,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับที่ 1 จะต้องมีการใช้ ดาว จำนวน 50 ดวง,
จรวด จำนวน 50 ชิ้น, ค้อน จำนวน 20 ชิ้น

อันดับที่ 2 - 3 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 40 ดวง,
จรวด จำนวน 40 ชิ้น, ค้อน จำนวน 15 ชิ้น

อันดับที่ 4 - 10 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 30 ดวง,
จรวด จำนวน 30 ชิ้น, ค้อน จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 11 - 30 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 20 ดวง,
จรวด จำนวน 20 ชิ้น, ค้อน จำนวน 5 ชิ้น

(แต่ละอันดับ ต้องมีคะแนนรวมกันในแต่ละด่านถึง 300K คะแนน ขึ่นไป)

หากผู้เล่นทำเงื่อนไข ไม่ครบตามที่กำหนด แต่มียอดการใช้ไอเทม ดาว จำนวน 10 ดวง,
จรวด จำนวน 10 ชิ้น, ค้อน จำนวน 3 ชิ้น จะได้รับรางวัล 200 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น,
จรวด จำนวน 10 ชิ้น, ระเบิด จำนวน 10 ชิ้น

อันดับ Ranking บอส 3 อันดับ
จะนับจาก ยอดคะแนนที่ชนะบอสแต่ละด่าน ด้วยคะแนนสูงสุด
สามารถเล่นเพิ่ม เพื่อเอาคะแนนใหม่ได้ แต่จะไม่นับ คะแนนสะสม

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับที่ 1 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 40 ดวง
และ จรวด จำนวน 40 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 15 ชิ้น จะได้รับ 1,500 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 30 ชิ้น จรวด จำนวน 20 ชิ้น
ระเบิด จำนวน 20 ชิ้น ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 1 - 3 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 30 ดวง
และ จรวด จำนวน 30 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 10 ชิ้น จะได้รับ 1,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น จรวด จำนวน 20 ชิ้น ระเบิด จำนวน 10 ชิ้น
ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 1 - 10 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 20 ดวง
และ จรวด จำนวน 20 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 5 ชิ้น จะได้รับ 500 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น จรวด จำนวน 10 ชิ้น ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับที่ 1 - 30 จะต้องมียอดการใช้ ดาว จำนวน 20 ดวง
และ จรวด จำนวน 10 ชิ้น,
ค้อน จำนวน 3 ชิ้น จะได้รับ 300 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น, จรวด จำนวน 10 ชิ้น, ระเบิด จำนวน 10 ชิ้น

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ
รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้