อันดับ User ที่ส่งของขวัญมากที่สุด

54261507
🤐ยูส🤐เล็กๆ🤐
52369874
Arr
80373366
B711
กดดูอันดับเพิ่มเติมJRN USER WAR
ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญกิจกรรมสะสมคะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
8 ก.ย. 64 (00.01) - 19 ก.ย. 64 (23.00)

ของขวัญกิจกรรม

Cupcake
5 Coupon
Bubble Tea
10 Coupon
Ice Cream
20 Coupon
Burger
40 Coupon
Cantus
60 Coupon
รายละเอียดกิจกรรม
1. ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญกิจกรรมสะสมคะแนนมากที่สุดอันดับ 1-5 จะได้รับรางวัล
2. คะแนนกิจกรรมนับจากราคาของขวัญที่กำหนดเท่านั้น
3. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสมยิ่งมียอดส่งของขวัญมากจะยิ่งได้รับโบนัสมาก
4. นับคะแนนสะสมเฉพาะของขวัญที่ยูสเซอร์ส่งให้วีเจเรท JRN เท่านั้น
**หมายเหตุ : วีเจ JRN จะมีสัญลักษณ์ที่หน้าห้องดังนี้**รางวัลกิจกรรม
ยูสเซอร์อันดับ 1-5 จะได้รับรางวัลจากส่งของขวัญสะสมกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นคูปอง

หมายเหตุ
- User ranking สงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจเซ็นต์สัญญาติดอันดับกิจกรรม
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญก่อนจะมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะไม่นับคะแนนกิจกรรม ที่ได้รับของขวัญจากยูสที่ไม่มีการเติมเงิน
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
และจะส่งรางวัลคูปองภายในวันที่ 22 ก.ย. 64
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้