Slot Machine คู่หูพาเฮง
รางวัลรวม 3,120,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
3 ก.ย.2564 (18.00น.) – 18 ก.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 50 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.วีเจที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อเมื่อมีผู้เล่น กรอก Lucky code ของตัวเอง
ก่อนเริ่มกิจกรรมเท่านั้น และ ผู้เล่นจะต้องติดอันดับในกิจกรรม
ทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนด รางวัลวีเจจะยึดตามอับดับของยูสเซอร์

(ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้ Lucky CodeVJ ที่ยูสเซอร์ใส่ของวีเจ
จะไม่ถูกนับยอด Turnover ยูสเซอร์ และ วีเจ จะได้รับรางวัล
จากกิจกรรมนี้แทน เมื่อทำเงื่อนไขกิจกรรมครบตามที่กำหนด)
Betline ที่ร่วมรายการ
100 (900 คูปอง)
500 (4,500 คูปอง)
1,000 (9,000 คูปอง
5,000 (45,000 คูปอง)
10,000 (90,000 คูปอง)
20,000 (180,000 คูปอง)
40,000 (360,000 คูปอง)
รางวัล กิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 500,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 50,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 11 - 50 รับรางวัล 30,000 คูปอง , วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 3,120,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
อันดับ 1 ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 350M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2 ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 200M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 3 ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 150M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 80M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-50 ต้องมียอด Turnover 50M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 200M ขึ้นไป
จะได้รับ 200,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 80,000 คูปอง

อันดับ 1-2 หากมียอด Turnover 150M ขึ้นไป
จะได้รับ 100,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 50,000 คูปอง

อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 80M ขึ้นไป
จะได้รับ 50,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 20,000 คูปอง

อันดับ 1-10 มียอด Turnover 50M ขึ้นไป
จะได้รับ 30,000 คูปอง , วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง

อันดับ 1-50 มียอด Turnover 30M ขึ้นไป
จะได้รับ 10,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 20M ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง , วีเจ รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน
หมายเหตุ
- ยอด Lucky Code เกมนี้ จะไม่ถูกนับ ระหว่างที่กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้