Speed Baccarat เกมมันส์ รางวัลเยอะ
ร่วมชิงรางวัล กว่า 590,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ก.ค. 2564 (18.00น.) – 26 ก.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มีจำนวนยอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นที่มียอดแตกรวมกันมากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 10 อันดับแรก
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 4 - 10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11 - 30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับที่ 1 – 10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลรวม 590,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
อันดับ 2 - 3 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
อันดับ 4 - 10 ต้องมียอด Turnover 700K ขึ้นไป
อันดับ 11 - 30 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป

ผู้เล่นจะต้องมียอด Turnover 600K ขึ้นไป
ภายในวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 800K ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับ 3,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 200K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้