MCat ขอขอบพระคุณ
VJ และ User ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม
ยกขบวนสายบุญ
ตอน ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
(มูลนิธิดวงประทีป)ทีมงาน Mcat อยากจะจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมา
เพื่อร่วมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิดวงประทีป
เพื่อทำถุงยังชีพจำนวน 4,000 ถุง
ซึ่งในถุงยังชีพทางมูลนิธิจะมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาธิเช่น อาหารแห้ง
น้ำดื่ม ของใช้ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และผู้ยากไร้
ในชุมชนที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนย่านคลองเตย
ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม และชุมชนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ซึ่งตอนนี้ทางมูลนิธิได้ทยอยแจกถุงยังชีพไปบางส่วนแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2564
ซึ่งเมื่อกิจกรรมจบลง ทางทีมงานได้รวบรวม
เงินบริจาคทั้งหมดเป็น
ไอเทมของขวัญ HERO-19 ราคา 20 คูปอง
รวมเป็นยอดบริจาค 8,138 บาทขอขอบพระคุณวีเจที่ได้รับของขวัญสูงสุดทั้ง 3 อันดับและ
วีเจท่านอื่นๆ รวมทั้งยูสเซอร์ใจดีทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับทาง Mcat
สามารถดูกิจกรรมย้อนหลังได้ที่

https://mlive.la/event/202107/2021070104/
สุดท้ายยอดเงินบริจาคและยอดสมทบทั้งหมด 8,138 บาท
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญกับทางเราในครั้งนี้
ขอให้ผลบุญนั้นส่งผลให้ User VJ และสายเปย์ทุกท่าน มีแต่ความสุข
พบเจอแต่สิ่งดีๆ และมาพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะ

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia