High-Low ยิ่งเล่นยิ่งชนะ
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,290,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
19 ก.ค. 2564 (12.00น.) – 26 ก.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอดTurnoverมากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.ผู้เล่นที่มีชนะติดต่อกัน 14 ครั้งติดต่อกันในการเข้าเล่น1รอบ
ไม่จำกัดเรทเดิมพัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษจำนวน 5อันดับแรก
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 1,290,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ
ชนะรวด 14 ครั้ง รับรางวัล 100,000 คูปอง จำนวน 5 รางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 11M คูปองขึ้นไป
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 6M คูปองขึ้นไป
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 3M คูปองขึ้นไป
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 2M คูปองขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1หากมียอด Turnover 6M ขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 3M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 1.5M ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 300K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ
สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้