Texas Poker เกทับจับไก่
ร่วมชิงรางวัล กว่า 1,660,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
19 ก.ค. 2564 (12.00น.) – 26 ก.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. ผู้ที่มี turnover 12M ขึ้นไป
จะได้รับรางวัลพิเศษ 200,000 คุปอง จำนวน 5 คนแรก
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ 200,000 คูปองจำนวน 5 รางวัล
รางวัลรวม 1,660,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 7m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 จะต้องมียอด Turnover 5m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 จะต้องมียอด Turnover 3m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไขการรับรางวัล(สำรอง)
อันดับ 1 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 3M ขึ้นไป รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 300K ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้