Pirate Machine & FortuneGod คู่รัก ปั่นมันส์
รางวัลรวม 2,230,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
16 ก.ค. 2564 (18.00น.) – 22 ก.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอดTurnover ทั้งสองเกมรวมกัน มากที่สุด จำนวน 30 อันดับแรก
ภายในระยะเวลากิจกรรม จะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
2. รางวัล พิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแต่ละวัน

17 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover ทั้งสองเกมรวมกัน 1,000,000 คูปอง
ภายในนี้วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

19 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด รอบการเล่นทั้งสองเกมรวมกัน ถึง 300 รอบ
ภายในนี้วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 30,000 คูปอง

21 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover ทั้งสองเกมรวมกัน 5,000,000 คูปอง
ภายในวันนี้วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

22 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ส่งภาพ Jackpot หลักล้าน !! ขึ้นไป ที่ได้จากการเล่นเกม
ภายในวันนี้จะได้รับรางวัลเพิ่มฟรีๆ จำนวน 50 % จากภาพ Jackpot ที่ได้
(จำกัด 1 ภาพ / 1ไอดี)

(เงื่อนไข รางวัลพิเศษ : จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก
ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น)

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 11 – 30 รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ
อันดับ 1-10 รับรางวัล 900,000 คูปอง
รางวัลรวม 2,230,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไป
อันดับ 2 - 3 ต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไป
อันดับ 4 - 10 ต้องมียอด Turnover 8M ขึ้นไป
อันดับ 11 - 30 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไป

ผู้เล่นจะต้องมียอด Turnover 4M ขึ้นไป
ภายในวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 90,000 คูปอง
อันดับ 2-3 หากมียอด Turnover 5M ขึ้นไปจะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 3M ขึ้นไปจะได้รับ 20,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 1M ขึ้นไปจะได้รับ 10,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 800K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้