Mega Ball ลูกเหล็กเคลื่อนที่
ร่วมชิงรางวัล กว่า 1,140,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
15 ก.ค. 2564 (18.00) – 22 ก.ค. 2564 (23.59)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวนอันดับแรก 30 จะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่น ที่มียอด Turnover
เกิน 15M ขึ้นไป จะได้รับรางวัลพิเศษ
(จำกัด 5 อันดับแรกเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัล พิเศษ
อันดับ 1- 5 รับรางวัล 100,000 คูปอง
รางวัลรวม 1,140,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องทำยอด Turnover 10M ขึ้นไป
อันดับ 2 ต้องทำยอด Turnover 5M ขึ้นไป
อันดับ 3 ต้องทำยอด Turnover 3M ขึ้นไป
อันดับ 4 - 10 ต้องทำยอด Turnover 1M ขึ้นไป
อันดับ 11 - 20 ต้องทำยอด Turnover 500K ขึ้นไป

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่น ที่มียอด Turnover เกิน 15M ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 80,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1 -10 หากมียอด 500K ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง
อันดับ 1- 30 หากมียอด 200K ขึ้นไป จะได้รับ 2,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50,000 จะได้รับรางวัล 500 คูปอง


หากแต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50,000 จะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้