Black Jack วงนี้รับแหลก
ร่วมชิงรางวัลรวม 1,570,000 คูปอง!!
ระยะเวลากิจกรรม
23 มิ.ย. 2564 (18.00น.) – 30 มิ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มีจำนวนยอด Turnover มากที่สุด 30 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover 25M จะมีสิทธิได้รับรางวัล
(จำกัด 5 ท่านแรกเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 11 – 30 รับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับ 1- 5 รับรางวัล 200,000 คูปอง
รางวัลรวม 1,570,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 1 ต้องมียอดTurnover ครบ 15 M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 2 – 3 ต้องมียอดTurnover ครบ 5 M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 4 – 10 ต้องมียอดTurnover ครบ 3M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 11 – 30 ต้องมียอดTurnover ครบ 1M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover 23M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัล จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ 1 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1 - 3 มียอด Turnover 3M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 1 - 10 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 1 - 30 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50K จะได้รับรางวัล 500 คูปอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมลักกี้เกม ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับสำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้