Pirate king ตำนานท้องทะเล
ร่วมชิงรางวัล กว่า 8,800,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
22 มิ.ย. 2564 (18.00น.) – 29 มิ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ
23 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 20,000,000 คูปอง
ภายในวันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง

25 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่กรอก Lucky code VJ ภายในเกม
แล้ว มียอด Turnover ภายในวันเดียวถึง 20M จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง
( จะต้องกรอก Code VJ ก่อนวันที่ 20 มิ.ย.ขึ้นไป เท่านั้น )

27 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด การแตกสะสม ถึง 10,000,000 คูปอง
ภายในวันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง

29 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่ส่งภาพ Jackpot หลัก ล้าน!! ขึ้นไป ที่ได้จากการเล่นเกม
ภายในเดียวจะได้รับรางวัลเพิ่ม จำนวน 50 % จากภาพ Jackpot ที่ได้

เงื่อนไข รางวัลพิเศษ
จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัล 600,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 50,000 คูปอง
รางวัลรวม 8,800,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 70M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 35M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 25M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 35M ขึ้นไป จะได้รับ 300,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 25M ขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 20M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 3,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรม
ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia