ป๊อกเด้ง ป๊อกแล้วเด้งอีก
แจกรางวัลรวม 700,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 มิ.ย. 2564 (18.00น.) – 18 มิ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล

2.รางวัลพิเศษผู้เล่นที่มี ยอด Turnover ในวันที่ 18 มิ.ย.
เกิน 500K ขึ้นไปในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ 20,000 คูปอง

รางวัลรวม 700,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 มียอด Turnover 1.5M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 300K ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรอง
ไม่ครบตามที่กำหนดแต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้