Diamond Reward
กลับมาแล้วจ้า สำหรับกิจกรรมของเหล่าวีเจไดมอนด์ ร่วมสนุกกันได้เลย !!
ระยะเวลากิจกรรม
11 มิ.ย. 64 (10.00 น.) –22 มิ.ย.64 (23.59น.)
ของขวัญกิจกรรม

Diamonds Reward
ราคา 10 คูปอง

รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมีของขวัญสะสมอย่างน้อย 2,000 ชิ้น
2. จะต้องมียอดรวมของขวัญทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรม
ขั้นต่ำ 300,000 ชิ้นขึ้นไปหากไม่ถึงตามที่กำหนด
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
3. วีเจไดมอนด์ที่ร่วมกิจกรรมต้องมาออนไลน์อย่างน้อย 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
4. วีเจที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม

** วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดและทำตามเงื่อนไขกิจกรรมจะได้รับรางวัล **

วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 รับรางวัล 150,000 คูปอง + Queen frame 10วัน
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Queen frame 7 วัน
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Queen frame 5 วัน
อันดับที่ 4 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 5 รับรางวัล 20,000 คูปองวีเจที่มีเวลาออนสะสมชั่วโมงมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง
User ที่ส่งของขวัญให้วีเจมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง + ดาว Maserati 7 วัน
อันดับที่ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง + ดาว Maserati 5 วัน
อันดับที่ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์อย่างน้อย 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- VJ สามารถส่งให้ตัวเองได้แต่ไม่สามารถส่งให้วีเจคนอื่นได้
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจเรท Diamond และ Prediamond เท่านั้น
- User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่า พื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia