เกมซ่าท้าวีเจเล่น 5 เกมเด็ด เฉพาะวีเจ
ร่วมชิงรางวัลรวม 1,450,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
9 มิ.ย. 2564 (18.00 น.) – 19 มิ.ย.2564 (23.59 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
Foresty spin
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Foresty spinมากที่
สุดภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

Hit Plane
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกมHit Plane มากที่
สุดภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

Mole Hit
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Mole Hit มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

Mario
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Mario มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

Mwheel
วีเจที่มียอด Turnover การเล่น Mwheel มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
Foresty spin
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง

Hit Plane
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง

Mole Hit
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง

Mega ball
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง

Mwheel
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลรวม 1,450,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
Foresty spin
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 5M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 5M)
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Hit Plane
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 5M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 5M)
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Mole Hit
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 5M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 5M)
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Mega ball
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 5M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 5M)
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Mwheel
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 5M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 5M)
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
(หากในระยะเวลากิจกรรม มีวีเจ เข้าร่วม ไม่ถึง 10 คน จะถือว่าเป็น โมฆะ)
หมายเหตุ
- กิจกรรมลักกี้เกม ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับสำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้