Mega Ball ลูกเหล็กมาแรง
ร่วมชิงรางวัล กว่า 1,140,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
8 มิ.ย. 2564 (18.00) – 15 มิ.ย. 2564 (23.59)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวนอันดับแรก 30 จะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่น ที่มียอด Turnover
เกิน 15M ขึ้นไป จะได้รับรางวัลพิเศษ
(จำกัด 5 อันดับแรกเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัล พิเศษ
อันดับ 1- 5 รับรางวัล 100,000 คูปอง
รางวัลรวม 1,140,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องทำยอด Turnover 10M ขึ้นไป
อันดับ 2 ต้องทำยอด Turnover 5M ขึ้นไป
อันดับ 3 ต้องทำยอด Turnover 3M ขึ้นไป
อันดับ 4 - 10 ต้องทำยอด Turnover 1M ขึ้นไป
อันดับ 11 - 20 ต้องทำยอด Turnover 500K ขึ้นไป

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่น ที่มียอด Turnover เกิน 15M ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 80,000 คูปอง
อันดับ 2 หากมียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 3 หากมียอด Turnover 3M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 หากมียอด 500K ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 11 - 20 หากมียอด 200K ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50,000 จะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้