ตรวจสอบเวลาไลฟ์


Sexy Stack (Global)
เอาใจสายขยัน ไลฟ์สะสมทุกวันรับปองไปเลย!
ระยะเวลากิจกรรม
5 มิ.ย. 64 (18:00น.) – 19 มิ.ย. 64 (22.00 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.วีเจจะต้องออนไลน์ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน เพื่อรับ 10,000 คูปอง
2.หากสามารถออนไลน์ติดต่อกันได้ครบ 14 วัน รับเพิ่มอีก 30,000 คูปอง!
3.วีเจจะต้องมีเวลาออนไลน์ต่อวันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (120นาที)
4. การนับชั่วโมงออนไลน์ จะรวมเวลาการล็อคห้องด้วย
5.หากการสะสมวันไลฟ์ขาดช่วง จำนวนวันที่สะสมจะถูกรีเซ็ท
และการออนไลน์ครั้งต่อไปจะถูกนับเป็นวันที่ 1 ใหม่
6.รางวัลที่ได้รับไปแล้ว จะไม่ได้รับซ้ำ

จำนวนวันสะสม รางวัล
7 วัน 10,000 คูปอง
14 วัน 30,000 คูปอง
หากออนไลน์ติดต่อกันได้ครบ 14 วัน จะได้รับคูปองทั้งหมด 40,000 คูปอง

ตัวอย่าง
- วีเจ A เริ่มไลฟ์ 3 วันติดต่อกันและหยุดไลฟ์วันที่ 4
ในวันที่ 5 ที่เริ่มไลฟ์อีกครั้ง จะเริ่มต้นนับใหม่เป็นวันที่ 1 ทันที
- วีเจ B ไลฟ์ 7 วันติดต่อกัน หยุดพักไป 1 วัน และกลับมาไลฟ์ต่อเนื่องอีก 7 วัน
จะไม่ถูกนับเป็น 14 วัน และจะได้รับ 10,000 คูปอง สำหรับ 7 วันแรกที่สะสมไปเท่านั้น
- วีเจ C ไลฟ์ต่อเนื่อง 14 วัน วันละ 120 นาที จะได้รับ 40,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีเจ Global และ Pretty ประเทศไทยเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและการพูดคุยกับ user เท่านั้น
กรณีนอน ปล่อยจอว่าง พื้น เพดาน
หรือทำผิดกฏ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJที่ทำกิจกรรมไม่ครบตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับรางวัล
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.