5 เกมสลอตแจกล้าน เฉพาะวีเจ
ร่วมชิงรางวัล กว่า 3,980,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
4 มิ.ย.2564 (18.00) – 14 มิ.ย. 2564 (23.59)
รายละเอียดกิจกรรม
Slot machine
1. วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Slot machine มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ วีเจที่มียอด Turnover เกิน 20M
จะขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

Pirate King
1. วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Pirate King มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ วีเจที่มียอด Turnover เกิน 20M
จะขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

Ninjutsu
1. วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Ninjutsu มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ วีเจที่มียอด Turnover เกิน 15M
จะขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

Tiger gold
1. วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Tiger gold มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ วีเจที่มียอด Turnover เกิน 15M
จะขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ

Great sailing
1. วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Great sailing มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ วีเจที่มียอด Turnover เกิน 15M
จะขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ
รางวัลกิจกรรม
Slot machine
อันดับ 1 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 80,000 คูปอง
(รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000)

Pirate King
อันดับ 1 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 80,000 คูปอง
(รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000)

Ninjutsu
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง
(รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000)

Tiger gold
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง
(รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000)

Great sailing
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง
(รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000)

รางวัลรวม 3,380,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
Slot machine
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 15M
แต่ถึง 5M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

Pirate King
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 15M
แต่ถึง 5M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

Ninjutsu
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 2M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Tiger gold
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 2M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Great sailing
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 2M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
(หากในระยะเวลากิจกรรม มีวีเจ เข้าร่วม ไม่ถึง 10 คน จะถือว่าเป็น โมฆะ)
หมายเหตุ
- กิจกรรมลักกี้เกม ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับสำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้