Pirate king โจรสลัดหนวดขาว
ร่วมชิงรางวัล กว่า 8,800,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
4 มิ.ย. 2564 (18.00น.) – 11 มิ.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ
5 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 20,000,000 คูปอง
ภายในวันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง

7 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่กรอก Lucky code VJ ภายใน เกม แล้ว มียอด Turnover
ภายในวันเดียวถึง 20M จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง
( จะต้องกรอก Code VJ ก่อนวันที่ 2 มิ.ย.ขึ้นไป เท่านั้น )

9 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด การแตกสะสม ถึง 10,000,000 คูปอง
ภายในวันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 200,000 คูปอง

11 มิ.ย.
ผู้เล่น ที่ส่งภาพ Jackpot หลัก ล้าน!! ขึ้นไป ที่ได้จากการเล่นเกม
ภายในเดียวจะได้รับรางวัลเพิ่ม จำนวน 50 % จากภาพ Jackpot ที่ได้

เงื่อนไข รางวัลพิเศษ
จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัล 600,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 50,000 คูปอง
รางวัลรวม 8,800,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 50M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 40M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 25M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 40M ขึ้นไป จะได้รับ 300,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 25M ขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 20M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 3M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรม
ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia