กดเพื่อเข้าหน้า Invite


ชวนมาแซ่บ (Global)
ระยะเวลาที่สามารถกรอก IDX ของวีเจ
9 เม.ย. 64 (18:00น.) – 15 เม.ย. 64 (22:00น.)
ระยะเวลาที่สามารถเก็บชั่วโมงออนไลน์
9 เม.ย. 64 (18:00น.) – 25 เม.ย. 64 (23:59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ชวนวีเจที่หายหน้าหายตากันไปกลับมาไลฟ์ ก็รับคูปองกันไปเลยแบบง่ายๆ!
Inviter (ฝ่ายชวน)
1. วีเจที่เป็นฝ่ายชักชวนต้องเป็นวีเจลงทะเบียนที่ยังไลฟ์อยู่ในปัจจุบัน
2.ให้นำ IDX ของตัวเองไปให้วีเจไมได้มาไลฟ์นาน 2 เดือนขึ้นไป
เมื่อเพื่อนวีเจกรอก IDX แล้วสามารถทำเงื่อนไขครบก็รับปองไปเลยจ้า
3.ฝ่ายชักชวนสามารถชวนเพื่อนวีเจได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น
4.ไม่สามารถชวนวีเจซ้ำกันได้
5.วีเจที่เป็นฝ่ายชักชวนจะต้องมียอดไลฟ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง รวมเวลาล็อคห้อง
ในช่วงเวลากิจกรรม (9– 25 เม.ย. 64) เพื่อรับรางวัล
Invited (ฝ่ายถูกชวน)
1.วีเจที่เป็นฝ่ายถูกชวนจะต้องเป็นวีเจที่ลงทะเบียนแล้ว
แต่ไม่มีชั่วโมงการไลฟ์และรายได้เลยตั้งแต่เดือน ก.พ. - มี.ค. 64
2.ทำการ Login และกรอก IDX ของวีเจที่เป็นฝ่ายชักชวน
(inviter) เมื่อทำเงื่อนไขครบก็รับคูปองไปเลยจ้า
3.วีเจที่เป็นฝ่ายถูกชวนก็จะต้องมียอดไลฟ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง รวมเวลาล็อคห้อง
ในช่วงเวลากิจกรรม (9– 25 เม.ย. 64) เพื่อรับรางวัล
4.สามารถเป็นฝ่ายชักชวนวีเจคนอื่นได้ รับคูปองกันไปแบบจุใจ!

รางวัลสำหรับ VJ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายชวน ฝ่ายถูกชวน
10,000 คูปอง / คน 10,000 คูปอง
หมายเหตุ
ถ้าหากวีเจทั้งฝ่ายชักชวนและฝ่ายถูกชวนมียอดการไลฟ์ไม่ถึง 20 ชั่วโมง
ในช่วงเวลากิจกรรมจะไม่ได้รับของรางวัลทั้งคู่

หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจสายธรรมดาเข้าร่วมกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ให้วีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี เท่านั้น
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้ โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia