เปิดปุ๊บรับปั๊บ
ระยะเวลากิจกรรม
14 ม.ค 2564 -จนกว่าของรางวัลจะหมด

เปิดปุ๊บรับปั๊บ ชวนพี่ๆ และ น้อง วีเจ มาเปิดร้านกับเราใน Msell
รับไปเลยปฎิทิน Mcat จำนวน 1 เล่ม
รีบมาเปิดกันเยอะๆ นะ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
- ปฎิทิน Mcat จำนวน 1 เล่ม ต่อจำนวน 1 ร้านค้า
- ของรางวัลปฎิทิน Mcat มีจำนวน 15 เล่ม
รายละเอียดกิจกรรม
- มาเปิดร้านใน Msell ลงรูปสินค้าอย่างน้อย 3 ชิ้น
หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกกรมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบ
และยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกกรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโตแย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมให้ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
- สินค้าและรูปภาพที่ลงขาย จะต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ
หากทีมงานตรวจสอบแล้วว่าไม่เหมาะสมหรือสินค้าไม่มีคุณภาพ
จะตัดสิทธิ์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @msell
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.