ประกาศสำหรับผู้ที่ใช้งาน Facebook ID
เนื่องจากทาง Facebook มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
และจะทำให้ไม่สามารถล็อคอินได้ในอนาคต
ทีมงานจึงขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้เป็น M ID
เพื่อป้องกันไม่ให้ไอดีของท่าน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก


ทีมงานจึงได้ทำระบบสำหรับย้าย Facebook ID ของท่าน
ไปเป็นระบบล็อคอินด้วย M ID แทน
โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าที่ ▶ที่นี่◀ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ Click แบนเนอร์ใน App2. ระบบจะนำมาที่หน้า Activate Facebook1. แสดงเลข idx ที่ล็อคอินผ่าน Facebook (ตรวจสอบ IDX ให้ถูกต้อง)
2. กรอก Username ที่ต้องการใช้งาน
3. กรอก Email ที่ใช้งาน และไม่ซ้ำกับเมล์ที่เคยลงทะเบียนแล้ว
4. รหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน 6 – 12 ตัวอักษร
5. กรอกรหัสผ่านตามข้อ (4.) อีกครั้ง
6. กรอกรหัสภาพด้านหลัง
7. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกด ยืนยัน
FAQ

Q : ล็อคอินด้วย Facebook ID ที่ Active แล้วแสดงข้อความ
‘ Facebook Already Activate. Please Login with M ID.’
หมายถึงอะไร

A : Facebook ID ที่ล็อคอินได้ทำการผูกกับ M ID แล้ว
จะสามารถใช้ M ID ในการล็อคอินที่ลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะ


Q : Email already exists. Please check again.

A : เมล์ที่กรอกถูกใช้งานไปแล้ว กรุณากรอกเมล์อื่นๆ แทนค่ะ

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.