เติมปั๊บรับ Gold Crown
ระยะเวลากิจกรรม
24 มิ.ย. 63 (14.00น.) - 28 มิ.ย. 63 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม


Gold Crown

- ไอดีที่เติมเงินครั้งแรกในช่วงโปรโมชั่นจำนวน 50,000 คูปองขึ้นไป
จะได้รับ ยศพิเศษ Gold Crown(ระยะเวลา 3 วัน)
- ไอดีที่เติมเงินครั้งแรกในช่วงโปรโมชั่นจำนวน 100,000 คูปองขึ้นไป
จะได้รับ ยศพิเศษ Gold Crown(ระยะเวลา 7 วัน)
- สงวนสิทธิ์สำหรับไอดีที่มียศไม่เกิน Silver Crown เท่านั้น
- ในกรณีที่มียอดสะสม VIP ถึงระดับ Gold Crown หรือระดับสูงกว่า
ระบบจะเปลี่ยน VIP เป็นระดับตามจริงทันที
- จำกัด 1 ไอดีมีสิทธิ์ 1 ครั้ง

ตัวอย่าง
1. หากมีระดับ Purple VIP และมียอดสะสม 100,000 คูปอง
2. เมื่อเติมเข้ามาครั้งแรกในช่วงโปรโมชั่น100,000 คูปอง
จะได้รับ Gold Crown (7 วัน)
3. แต่ถ้าเติมเข้ามาอีก 400,000 คูปอง
ก็จะกลายเป็น Gold crown (30วัน) ทันที

หมายเหตุ
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
หากเกิดปัญหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia